loading

Kolejne etapy rekrutacji

Icon

W dniach od 26 maja 2023 roku do 30 maja 2023 roku, prosimy o zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów do Naszej placówki, w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka, w postaci pisemnego oświadczenia. W przypadku braku potwierdzenia miejsce to otrzyma dziecko z list oczekujących.

W dniu 2 czerwca 2023 roku, zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do żłobka.