Kadra

Kadrę żłobka tworzy zespół kreatywnych osób, które są wrażliwe na potrzeby dzieci.

p.o. dyrektora- mgr Beata Grzegorczyk

Młodsze opiekunki:
Justyna Barcińska
Marta Pośpiech
Marlena Śliwińska

Pielęgniarka:  Anna Piątek

W żłobku zatrudnieni są pracownicy obsługi i administracji:

Elżbieta Barcicka
Izabela Koćwin
Maria Świerzewska

Close Menu