Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii 22 maja 2020

- Zasady funkcjonowania Samorządowego Żłobka we Włoszczowiew związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka w czasie epidemii COVID-19

- Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w przypadkupogorszenia się stanu zdrowia dziecka

- Procedura postępowania na wypadek podejrzeniazakażenia COVID-19

- Procedura dotycząca utrzymywania czystości w żłobku

- Procedura przebywania na świeżym powietrzu i korzystania z placu zabaw.

- Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Samorządowego Żłobka we Włoszczowie

- Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Close Menu